Bytový dom tvoria tri dilatačne oddelené objekty každý s inou dispozíciou. Bytový dom je bez suterénu. Objekty SO 03 a SO 04 sú šesťpodlažné a objekt SO 05 je päťpodlažný. Strecha je plochá.

Zakladanie

Pre bytové domy bol prevedený IG prieskum v 05/2018, ktorý spracovala f. Progeo Trenčín RNDr. Juraj Minárik.

Boli prevedené tri vrtané sondy V5 dl.8,0m pre SO 05,V6 dl.9,0m pre SO 04 a V7 dl.7,0m pre SO 03.

Boli stanovené hodnoty zeminy laboratórnymi skúškami. Územie bolo zatriedené do 2. geotechnickej kategórie, ako územie bez navážok so súvislou vrstvou ílov triedy F6 do hlbky min. 9,0m.

Hladina podzemnej vody v žiadnom vrte nebola dosiahnutá, trvalá hladina je v hlbke väčšej ako 20m.

Zakladanie stavby je prevedené na 145-tich betónových vibrostĺpoch systému KELLER, zaviazaných do vrstvy štrkov.

Dom je kombináciou železobetónovej a murovanej konštrukcie. Konštrukčne ide o priečny nosný systém stužený na obvode a vnútornými stužujúcimi stenami. Celé prízemie má väčšiu konštrukčnú výšku  3450 mm a na ostatných podlažiach je 2900 mm.

V každom dome je monolitické schodisko a výťah.

 

Konštrukčné riešenie

Nosná konštrukcia objektov je navrhnutá v prevedení – železobetónový monolitický skelet – I. podlažie – II. – V. podlažie murovaný systém z tehál Porotherm 30 Profi P15 + monolitické žb stropy

Prízemie tvoria zvislé železobetónové konštrukcie – steny. Na ostatných podlažiach je nosné murivo a medzibytové steny z tehál. V miestach maximálnych účinkov sú železobetónové stĺpy na celej výške objektu. Vodorovné konštrukcie sú železobetónové dosky ukladané na steny a prievlaky. Byty majú konzolovité vyložené balkóny.

Obvodové nosné steny sú navrhnuté z tehál Porotherm 30 Profi P15

Vnútorné nosné murivo z tehál Porotherm 25 Profi P15 resp z tehál Porotherm 25(30) AKU. Deliace nenosné priečky z tehál Porotherm 11,5 Profi.

Vodorovné nosné konštrukcie zo železobetónu hr.180mm ukladané na steny a prievlaky, Betón STN EN 206-1 C25/30 -XC1/Sk/-Cl 0,4-Dmax16-S3.

 

Obvodový plášť

Obvodové murivo je navrhnuté z tehál Porotherm 30Profi P15 hr. 300mm + zateplenie dosky z minerálnej vlny Nobasil FKD S thermal hr. 150mm.

 

Strešný plášť

Zloženie strešného plášťa:

– HYDROIZOLÁCIA FÓLIA NA BÁZE mPVC hr.1,5mm ALKORPLAN 35176 MECHANICKY KOTVENÁ

DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

– SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA FILTEK 300

– SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 150S V SPÁDE 2% min.hr.20mm

– ROVNÉ DOSKYTEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 150S hr.2x120mm

– PAROZÁBRANA GLASTEK AL 40 MINERAL HR.4,0mm

– PENETRAČNÝ NÁTER DEKPRIMER

– NOSNÁ ŽB STROPNÁ KONŠTRUKCIA

 

Retenčná nádrž a vsakovanie

Bude vytvorená vykopaním jamy o pôdorysných rozmeroch 6,0 x 6,0 m. V rohoch jamy budú vyvŕtané studne priemeru 300 do hĺbky 15 m pod terén, zapažené plastovými výpažnicami (rúrami). Vsakovanie bude prebiehať cez dno štyroch studní. Na dne retenčnej nádrže budú nad studňami položené vsakovacie bloky Wawin Q-Bic o rozmeroch 1200 x 600 x 600 mm, zakryté geotextíliou. Zbytok retenčnej nádrže bude zasypaný hrubou štrkodrvou frakcie min 63 mm bez jemných častíc do výšky 1 m. Na povrchu štrkodrvi bude rozprestretá geotextília.

 

ZARIADENIE BYTU PRE HOLOBYT

Vnútorné povrchy stien: Vápenno cementové omietky

Okná:  Plastové okná Slovaktual STANDARD Uw od 0,91 W/(m2K) STANDARD OL+, CL+ pri použití trojskla s Ug = 0,7 W/(m2K), Zvuková izolácia okna (Rw) až do 46 dB, krídla otváravo-sklopné, farba biela, vonkajšie parapety plechové, vnútorné plastové

Dvere: Bezpečnostné protipožiarne dvere Sherlock® A530/3U, jednokrídlové 900/2100 mm v bezpečnostnej triede 3 podľa EN 1627 EI30/D3, RW – 44dB, Panoramatický priezorník nerez, Bezpečnostná cylindrická fložka FAB200RSG, BT3, 5 kľúčov, Bezpečnostné kovanie ROSTEX EL1, BT3 s prekrytím

Kúrenie a príprava teplej vody: Panelové oceľové doskové telesá, v kúpeľniach nástenné rebríkové vykurovacie telesá, zdroj tepla z vlastnej kotolne

Odvetranie: Prirodzené odvetranie oknami, nástenné ventilátory v kúpeľniach a WC

Elektrické zariadenia:  Bytová rozvodnica, elektrické rozvody, zásuvky, vývody na inštaláciu osvetlenia, predpríprava na pripojenie TV a internetu

Internet: Chránička na optické vlákno priamo v byte. Telekom + Orange

Satelit: Koaxiálny kábel vyvedený na streche objektu pre potreby satelitu. Zákaz umiestňovať satelity na fasádu a balkóny

Zariaďovacie predmety hygienických priestorov nie sú predmetom dodávky v stave holobyt

Vnútorné podlahy, interiérové dvere nie sú predmetom dodávky v stave holobyt

 

ZARIADENIE BYTU PRE ŠTANDARD

Vyhotovenie bytu do úrovne štandard bude riešené individuálnym rokovaním. Na požiadanie obklady a dlažby od renomovaných výrobcov, podlahy, dvere a nábytok.

 

SPOLOČNÉ PRIESTORY

Výťah: KONE MonoSpace 300 nosnosť do 630kg/ 8 osôb, LED osvetlenie šachty, Steny kabíny Flemish Linen (TS1) štruktúrovaná nerezová oceľ

Vonkajšie spevnené plochy: betónová zámková dlažba

Elektromobilita: 3x Dvojitá nabíjacia stanica 3 fázová 2 x 22 kW RFID Vhodná pre všetky typy elektromobilov, 2x zásuvka typu T2

Ostatné vybavenie: Audiovrátnik v byte, grafický displej, kódová klávesnica a modul čítačky kariet a klúčeniek (13.56MHz) na vstupe do bytového domu a pivnice